מאמרים

מסעי הפרסום של סוגי הביטוח החדשים. - המשך המאמר

פרסום כמו הדפסה על חולצות, תסכיטים או פרסומות טלוויזיוניות המתארות מצבים קיצוניים של פגיעה פיזית או אף פגיעה אנושה באדם מותירות בנו תחושת אימה נוכח המראות האלו שכל אדם לא יכול להישאר אדיש אליהם. הרגשות שלנו שבאות לזהות גמורה עם הדמות הנמצאת בפרסומת גורמות לנו לערוך פעולת השלכה על עצמנו ולחשוב שגם לנו חס ושלום דבר זה יכול לקרות לנו. אלא שעדיין אין אנו משוכנעים דיו, שכן יצר יהיה בסדר עדיין מקונן בנו אלא שכאן מגיע הפיתוי הבא -המחיר.

השלב השני בהם בוחרות חברות ביטוח לפרסם את הביטוחים החדשים הוא במסע הפרסום המשווק את המחיר. האסטרטגיה המרכזית של פרסום מסוג זה אינה רק דרך הדפסה על חולצות אלא בתשדירים המדמים שיח אמיתי של אזרחים המעדיפים חברה זו על פני האחרת רק בגלל המחיר. הצגת המחיר כמחיר הוא מצחיק לכל כיס וכל כך מזערי שכלל לא נרגיש אותו בכיסנו הוא זה שיגרום לנו לבחור חברה מסויימת. מה זה לשלם שקל ליום כפי שאנו שומעים לא פעם ברדיו אל מול העמלות השמנות של הבנקים שמפרנסות את בעלי ההון גרידא. במקום להשקיע בכסף בניית בריכת שחיה נעדיף להשקיע את כספנו על דברים יותר מועלים כמו ביטוח. הרי כאן מדובר בחיינו ורכושנו וכי כאן אנו נבחר לחסוך היעלה על הדעת דבר כזה?

אלא שלא די במסע שכנוע זה וכבר עוברים אנו אל השלב השלישי והוא יכולת השכנוע לבחור דווקא בחברה מסוימת ולא אחרת. כאן נוטות חברות הפרסום המשרתות את חברות הביטוח המעסיקות אותם לנקוט בקו שיציג את חברות הביטוח בארץ כשוק פרוץ שאי פיקוח על המחירים הנטייה בקרה החברות הקטנות היא להציג את העבודה שתוכל לקבל את אותו ביטוח רק במחיר יותר זול לעומת החברות היקרות שנוטת להציג את חשיבות הנוחיות והשירות על פני המחיר.

חזרה לחלק ראשון